Plannen en organiseren

In de bovenbouw van de basisschool wordt de leerstof vaak gecombineerd aangeboden. Bij veel opdrachten moeten kinderen eerst zelf bedenken hoe ze het aan gaan pakken en welke strategieën/oplossingsmethoden ze het beste kunnen gebruiken. Tijdens het maken van een taak is het belangrijk dat je structuur aanbrengt en zorgvuldig de stappen maakt om tot het juiste antwoord te komen. Dit vraagt vaardigheid in plannen en organiseren en sommige kinderen hebben daar moeite mee.

In de begeleiding oefenen we de stappen die nodig zijn om opdrachten gestructureerd te kunnen maken. We maken geheugensteuntjes die uw kind erbij kan pakken als dat nodig is. Daarnaast besteden we aandacht aan de netheid van het werk en aan het gebruik van een kladblaadje om tussenstappen te noteren. 

Ook in het Voortgezet onderwijs is plannen en organiseren erg belangrijk. Het helpt dat je weet waar je aantekeningen liggen, de juiste lesboeken meeneemt voor een schooldag, werkstukken op tijd inplant en inlevert. Daarnaast is het belangrijk dat je inschat hoe lang een taak duurt en dat je een realistisch schema maakt om opdrachten op tijd af te krijgen. We onderzoeken wat werkt voor uw kind en hoe hij of zij dit het beste kan aanpakken.