Concentratie

Een goede concentratie is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. Je richt je langere tijd en intensief op een taak of op de uitleg van de juf. 

Sommige kinderen zijn snel afgeleid. Vaak hebben ze het zelf niet eens door dat dit gebeurt, het overkomt hen. Sommige kinderen letten veel op anderen en houden zich daarmee bezig, andere kinderen 'verdwalen' in hun eigen gedachten waardoor ze de aandacht voor hun werk kwijtraken.

In de begeleiding proberen we inzicht te krijgen in wat er bij uw kind gebeurt als hij of zij afgeleid raakt. Als uw kind zich bewust wordt van de momenten waarop het concentreren moeilijk gaat, kan hij of zij zelf de keuze maken om dit te veranderen. We onderzoeken wat de reden is dat uw kind zich laat afleiden en gaan samen op zoek naar een manier waarop uw kind zich het beste kan afsluiten van deze afleidende prikkels.     

mail2