Hoe

Hoe gaat In de praktijk te werk?

We beginnen met een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek onderzoeken we welke hulp nodig is en wat ik voor uw kind kan betekenen. Daarna besluiten we of de begeleiding ingezet wordt.

De eerste paar begeleidingen gaan we met de leerstof bezig en samen onderzoeken we waardoor het niet lukt zoals uw kind het graag zou willen. We ontdekken wat al goed gaat en wat nog moeilijk is en zoeken naar zijn of haar motivatie en leerstijl.

In een werkplan omschrijft uw kind zelf zijn leerdoelen, ik help om structuur aan te brengen en doelen te bepalen. Wanneer uw kind voor 100% achter het plan staat, wil het ook hard werken om het te laten slagen.

We maken duidelijke afspraken over de manier waarop uw kind gaat oefenen en eventueel vraagt hij hulp van de omgeving bij datgene wat hij wil leren.

Dan volgt er een periode van oefenen. Tijdens dit proces houden we intensief contact over de voortgang.

Na een afgesproken periode (meestal 10 weken), evalueren we samen het werkplan en maken we afspraken over de verlenging of afsluiting van de begeleiding.

Ik vind het belangrijk om tijdens de begeleiding samen te werken met school. Met de leerkracht en/of Intern begeleider wordt vaak belangrijke informatie uitgewisseld. Soms helpen klasgenootjes met het oefenen. Op deze manier wordt de omgeving onderdeel van de begeleiding van uw kind, hij voelt zich gesteund. 

mail2