Rekenen

Rekenen is een vakgebied waarbij veel komt kijken. Sommige kinderen hebben moeite met automatiseren. Ze vinden het lastig om de tafels te onthouden. Vaak hebben ze zichzelf onlogische oplossingsstrategieën aangeleerd waardoor het rekenen langzaam of fout gaat. Andere kinderen hebben weinig inzicht in getallen en verhoudingen. Hierdoor hebben ze moeite met abstracte leerstof en hebben ze meer tijd nodig om zich de lesstof eigen te maken.

In de tweede helft van de basisschool worden alle rekenvaardigheden gecombineerd aangeboden. Als de basis dan niet stevig genoeg is kunnen er problemen ontstaan. Bovendien worden de sommen in de bovenbouw steeds meer aangeboden in verhaalvorm hetgeen een beroep doet op de leesvaardigheid.

Het is voor sommige kinderen een hele klus om de deelsommen gestructureerd uit een verhaal te filteren, stap voor stap de berekeningen te maken en de (tussen)antwoorden te gebruiken om tot het juiste eindantwoord te komen. 

In de begeleiding ontdekken we wat uw kind al goed kan en wat hij of zij nog moeilijk vindt. We proberen inzicht te krijgen in de denkstappen die uw kind maakt. Onlogische denkstappen verruilen we voor effectieve strategieën en deze gaan we gestructureerd met uw kind oefenen.   

mail2