Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is op school een belangrijk, maar voor veel kinderen ook lastig leervak. Dat is begrijpelijk als je nagaat wat je allemaal moet doen om een tekst met begrip te lezen. 

Tijdens het lezen gebeurt er veel in ons hoofd waar we ons niet altijd van bewust zijn. Zo maken we ons een voorstelling van een tekst door er plaatjes of beelden bij te zien. Tijdens het lezen bedenk je steeds of je wel begrijpt wat er staat en je koppelt de informatie aan dat datgene wat je zelf al weet. Je gaat je inleven in een verhaal en identificeert je met de personages waardoor een verhaal spannend of interessant wordt. Hierdoor word je nieuwsgierig en wil je graag verder lezen. Een voorwaarde om dit leesplezier te ervaren is dat je met focus en aandacht leest. 

Bij veel kinderen gaat dit automatisch, maar dat is niet bij iedereen het geval. Sommige kinderen zijn vooral bezig met het technische aspect van het lezen of nemen geen rust om een tekst goed te begrijpen. Daarnaast kan het voorkomen dat kinderen de betekenis van moeilijke woorden niet weten of verbanden in de tekst niet herkennen waardoor ze de kern van het verhaal missen.

Een ander aspect van begrijpend lezen is het maken van de vragen die bij de tekst horen. Hierbij is het belangrijk dat je de tijd neemt, goed terugleest in de tekst en gestructureerd werkt. 

In de begeleiding maak ik uw kind bewust van dat wat nodig is om een tekst met begrip te lezen en op welke manier je de vragen het beste kunt aanpakken. Samen onderzoeken we op welke vaardigheden we willen gaan oefenen. Dit is voor ieder kind weer anders. 

mail2