De vakgebieden

Leerachterstanden kunnen door verschillende oorzaken ontstaan. Sommige kinderen halen deze achterstanden zelf in maar bij andere kinderen blijft deze achterstand, ondanks intensieve begeleiding op school, bestaan. Er ontstaan dan ook vaak andere problemen zoals een negatief zelfbeeld, faalangst of motivatieproblemen.

Het bieden van extra ondersteuning helpt. We onderzoeken welke hiaten er zijn en oefenen daar gericht op zodat de basis steviger wordt. We kijken wat werkt voor uw kind en hoe we zijn of haar talenten en kwaliteiten in kunnen zetten om weer met plezier en passie tot leren te komen. Want ieder kind kan leren! 

Hier kunt u per vakgebied lezen hoe In de praktijk dit aanpakt.

 Begrijpend lezen

 Rekenen

 Spelling

 Leren leren

 Technisch lezen

 

 

mail2