Uit de praktijk

Uit de praktijk.

Hier vertellen kinderen, hun ouders en school over de begeleiding die ik geef:

Ouders over de begeleiding van hun zoon:

Jelly heeft onze zoon ruim 2 jaar, 2 keer in de week, begeleid. We hebben een hele reis afgelegd. Omdat we nu een specialistisch traject in gaan is er helaas een eind gekomen aan de begeleiding. De afgelopen 2 jaar zijn enorm waardevol geweest! Onze zoon heeft ontzettend mooie stappen gemaakt, zowel op leervlak als sociaal emotioneel. Wat kan Jelly dat goed! Lukt het even niet linksom, dat kijkt Jelly hoe het wel past en gaat ze rechtsom. Ze kijkt naar wat bij het kind past, op welke manier het stappen kan maken en richt zo haar begeleiding in. Het verslag, wat we regelmatig op de mail kregen, was ook altijd een genot om te lezen. Alles werd benoemd en beschreven en op deze wijze werden wij als ouders op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. 

Onze zoon en Jelly hebben samen echt iets opgebouwd. Het afscheid was dan ook met een lach en een traan. We gaan Jelly ontzettend missen!

Nogmaals enorm bedankt!

Moeder van Senne:

Jelly heeft onze zoon begeleid bij begrijpend lezen. De eerste weken waren pittig voor onze zoon. Jelly zet in op de intrinsieke motivatie en onze zoon moest daarom zelf aan de slag vanuit zijn eigen willen. Op een gegeven moment realiseerde hij zich dit. Als onze zoon iets wil zal hij daarvoor zelf ‘aan de bak’ moeten. Hij heeft van Jelly handige tips geleerd over het lezen van de tekst, Jelly deed oefeningen met hem, en gaf hem feedback. Jelly ging naast Senne staan en liep met hem mee. Daardoor ging zelfvertrouwen met sprongen vooruit en daarmee zijn resultaten ook. Na elke begeleiding kregen we een beknopt verslag waardoor we een goed beeld kregen van Jelly haar begeleiding. Ik zou Jelly zeker aanraden! We zijn hartstikke trots op onze zoon en haar enorm dankbaar wat ze voor onze zoon heeft gedaan. 

 Janiek 12 jaar:

Jij was mijn redder in nood. Doordat jij zo rustig bent en mij zo het gevoel gaf dat ik het wel kan, ben ik steeds meer in mezelf gaan geloven. Je gaf me de rust om de warboel in mijn hoofd weg te halen.

Ik dacht dat ik het niet kon, maar jij vertelde me steeds dat ik al heel veel wel kon. Ik ben door jou in mezelf gaan geloven op het gebied van rekenen. Ik heb nu zelfvertrouwen in het maken van sommen en ik ben niet meer gespannen voor een toets.

Dankjewel Jelly!

Moeder van Janiek: 

Jelly, ik ben je zo dankbaar. Jij kwam op het juiste moment.

Je straalt zoveel rust en positiviteit uit en je hebt Janiek elke keer het gevoel gegeven dat hij al heel veel wist op het gebied van rekenen.

Je gaf hem je hand en door jouw rust, pakte hij deze hand aan en je gaf hem het zelfvertrouwen terug. Je zorgde ervoor dat de warboel in zijn hoofd een structuur kreeg. Zijn faalangst is verdwenen, wat een opluchting voor hem.

Janiek weet via jou, wat zijn valkuilen zijn en kan dit ook heel makkelijk omzetten wanneer hij merkt dat hij hierin vervalt. Hij is niet meer nerveus voor rekentoetsen en hij mag zelfs soms andere kinderen helpen met het rekenen. Je hebt hem echt opgetild en ik ben je zo dankbaar. Hij gaat met veel zelfvertrouwen naar het voortgezet onderwijs. Bedankt dat jij er was!! Ik gun ieder kind de begeleiding van Jelly.

Esther van der Werf

'Eigenlijk verdient iedereen die iets moeilijk vindt een Jelly' 

Vorig jaar, na de eerste Cito toetsronde in groep 7, maakten wij ons zorgen over de prestaties en de schoolbeleving van onze zoon. Zijn schoolresultaten waren altijd wel een beetje ‘grillig’, maar nu waren de resultaten van de reken- en begrijpend lezen toetsen echt een stuk lager dan verwacht. Niet alleen lager dan dat de leerkrachten en wij hadden verwacht maar ook wat onze zoon zélf had verwacht. Dit deed zijn zelfvertrouwen geen goed en de schoolmotivatie was hierdoor ook een stuk verminderd. Vooral het stuk zelfvertrouwen baarde ons zorgen.

Een paar jaar geleden had ik al een paar keer met Jelly gewerkt. Toen begeleidde ze op de school waar ik werkte verschillende leerlingen. Ook de dochter van een vriendin had de ervaring van Jelly als positief ervaren. Na overleg met onze zoon – die zelf ook wel extra hulp wou hebben  – hebben we contact met Jelly opgenomen.

Na een intake bij ons thuis kwam Jelly met het idee om met het vak rekenen te beginnen. Enkele weken later kon Jelly met haar wekelijke begeleiding bij ons thuis beginnen. De eerste keer begeleiding van Jelly vond onze zoon wel spannend maar Jelly wist hem goed op zijn gemak te stellen en al snel had hij zelf ook een goed gevoel over de begeleiding.  Na elke begeleiding ontving zowel de school als wij een verslag over de geoefende leerstof en hoe dit ging. Ook schreef Jelly de aanpak van bepaalde rekendomeinen voor onze zoon in zijn map op. Tijdens het huiswerk maken kon hij dit er weer bij pakken als geheugensteuntje. Dit gaf hem houvast.

Jelly haar manier van begeleiden is positief en werkte ook positief op onze zoon. Ze benoemt wat goed gaat. Daarnaast benoemt ze ook de knelpunten en bespreekt deze. Zo kwam Jelly erachter dat hij zichzelf af en toe blokkeert en dat dit een negatieve invloed heeft op het vinden van de juiste oplossing. Door zichzelf af en toe tegen te komen en erbij stil te staan wat er gebeurde, leerde hij grenzen te verleggen en meer inzicht te krijgen in zichzelf.

Bij de tweede toetsronde in groep 7 zagen we dat de resultaten een stuk verbeterd waren. Wat was onze zoon trots! (en wij natuurlijk ook). Na de zomervakantie gingen we dapper verder met de begeleiding. Nadat de meeste rekendomeinen geoefend waren, werd ook het begrijpend lezen in de begeleiding meegenomen. Door bepaalde vraagstellingen te oefenen snapte hij wat de bedoeling was en kon de vragen beter beantwoorden.

Onze zoon heeft op school een Drempeltest gemaakt en er was wederom een Cito- toetsronde. Hieruit konden we opmaken dat hij veel gehad heeft aan de door Jelly aangeleerde handvaten en vaardigheden. Het zorgde er zelfs voor dat zijn schooladvies voor het voortgezet onderwijs uitkwam op wat hij zelf had gehoopt.

Ons eerste doel was dat het zelfvertrouwen van onze zoon vooruit zou gaan en daarnaast hoopten we dat zijn toetsresultaten dusdanig zouden veranderen zodat deze bij hem zouden passen. Dit is helemaal gelukt. Het is zoals onze zoon het zelf zegt: ‘eigenlijk verdient iedereen die iets moeilijk vindt een Jelly’.

Jelly, bedankt voor je begeleiding!

Marrit

Finn:

'Ik heb leren doorzetten.' 'Ik kijk niet op tegen de toetsen, want ik snap het nu allemaal.' Een paar uitspraken van onze zoon Finn, nadat hij 10 weken hard heeft gewerkt aan spelling samen met Jelly. Eind groep 7 bleek dat het niveau van spelling flink achterbleef in vergelijking met zijn resultaten van rekenen en begrijpend lezen. Jelly had snel door waar Finn aan moest werken en heeft het samen met Finn super opgepakt. Zelfs zo goed, dat nu halverwege groep 8, zijn cito score spelling flink vooruit is gegaan en zelfs van twijfelprofiel VMBO-T naar basisprofiel HAVO is gegaan. Finn snapt alles zo goed, dat hij zelfs zijn juf nu verbetert.J

Hendrik:

Het leek erop dat onze zoon Hendrik de basis van spelling ergens gemist heeft. Hierdoor ontbrak een goed fundament waardoor zijn spellingsresultaten steeds verder achteruit liepen. Op advies van school hebben we een afspraak gemaakt met In de praktijk. Uiteindelijk heeft Hendrik ongeveer 4 maanden wekelijks een uur per week bijles spelling gehad. We zijn hierover zeer tevreden. De begeleiding en ook de terugkoppeling hierover overtrof alle verwachtingen. Gewoonweg super! Hendrik zelf is ook zeer tevreden. Hij vond het erg leuk, heeft veel geleerd en is nooit met tegenzin naar de bijles gegaan. Ondanks dat dit na schooltijd was. Jelly bedankt!

Garbrand, Aaltje en Hendrik 

Jasper:

Het oefenen werpt zijn vruchten af en het kind ziet het nut ervan in. Het moment dat we deze flow voelen is een heerlijk moment in de begeleiding, dan worden er sprongen gemaakt. Ook Jasper heeft zich prachtig ontwikkeld! Lees hier wat de ouders van Jasper schrijven over zijn begeleidingstraject:

Jelly heeft onze zoon Jasper geholpen met zijn ontwikkeling. Voor hem was Begrijpend Lezen lastig. Hoe kun je hoofd- en bijzaken herkennen en wat is de werkelijke kern van de tekst?

Aanvankelijk was het best lastig om tot een constructieve samenwerking tussen Jelly en Jasper te komen. Jasper wist zich niet goed te uiten en vond het ook lastig om in de 'aan-stand' te komen. Het is Jelly gelukt om hem te activeren en hem te laten ervaren dat het leuk is om iets te leren en ergens beter in te worden. Jasper veranderde langzaam in een jongen die spontaner werd en vragen durfde te stellen.

Al met al kijken wij terug op een succesvol traject waarbij Jasper beter voorbereid naar het Voortgezet onderwijs gaat. 

Ouders van Jasper

Nynke:

Als het leren niet lukt, kan dit een kind en ouders erg onzeker maken. In de begeleiding proberen we duidelijk te krijgen waardoor het moeizaam gaat. Zo verwerken veel kinderen informatie op een andere manier, of hebben ze gewoon wat meer tijd nodig om zich de leerstof eigen te maken. Er kunnen veel oorzaken zijn, bij iedere begeleiding en bij iedere leerling is dit anders en dat maakt het een interessante zoektocht. Door de inzichten weet het kind beter hoe bepaalde taken aangepakt moeten worden, daarnaast helpt het om te accepteren dat sommige dingen moeilijk zijn. Samen met Nynke ben ik deze ontdekkingstocht ook aangegaan, hier zie je een paar van haar ontdekkingen:

           

Dit vertellen de ouders van Nynke over de begeleiding die ze gekregen heeft:      

Nynke is sinds 2015 bij juf Jelly geweest. Het ging niet goed met Nynke op school en we kregen niet goed duidelijk wat er aan de hand was. Wij als ouders hadden steeds het gevoel dat er meer in zit dan ze op dat moment liet zien. Jelly ging met Nynke aan de slag waarbij het accent kwam te liggen op het begrijpend lezen.

Na een klein jaar bij Jelly kwamen we erachter dat Nynke niet goed hoorde, ze was al langer bekend bij de KNO arts maar gehoorverlies kwam toen pas aan het licht. Nynke kreeg gehoorapparaatjes en dat was merkbaar, ook Jelly merkte dat. Achteraf gezien heeft Nynke jaren niet goed gehoord wat heeft gemaakt dat ze erg onzeker was, ze twijfelde aan haar eigen kunnen en haar omgeving. Desalniettemin heeft ze een enorme intrinsieke motivatie en doorzettingsvermogen. Door de uitstekend op maat gemaakte bijles van Jelly, en een goede samenwerking met de leerkrachten op school, heeft Nynke goede stappen voorwaarts gezet. Ze heeft nu meer vertrouwen in haar zelf en haar mogelijkheden.

Wij zijn erg dankbaar dat Jelly onze dochter heeft begeleid en ondersteund. Ze heeft nu meer zelfvertrouwen en handvatten wat maakt dat wij met vertrouwen naar de toekomst kijken, waarbij ze komend jaar de stap maakt naar het voortgezet onderwijs.

Esther bij de Leij

Kris:

Bij begrijpend lezen besteden we aandacht aan de manier waarop je de vragen aanpakt. Zo is het belangrijk om rustig te werken, goed terug te lezen in de tekst en je antwoorden te controleren. Hier heeft Kris in de begeleiding ook aan gewerkt.

Dit schrijven de ouders van Kris over de begeleiding:

Onze zoon Kris had moeite met Begrijpend Lezen. In groep 6 scoorde hij niveau IV. De basisschool kon geen extra begeleiding geven. Wij hebben toen Jelly (van In de praktijk) ingeschakeld, dit heeft geholpen! In groep 7 scoorde Kris niveau II, Kris ging graag naar Jelly en was heel blij met zijn rapport.

Groeten, Fam Baarsma

Mette:

Mette krijgt begeleiding bij rekenen, deze begeleiding doen we op school. Het is prettig om op school te komen voor de begeleiding omdat het dan eenvoudig is om aan te sluiten op wat er in de klas gebeurt. De juf is altijd op de hoogte van wat we in de begeleiding doen, zodat ze hier in de klas op in kan spelen.

Dit zegt Mette zelf over de begeleiding:

In groep 7 kwam juf Jelly bij mij in de klas, ik had haar wel eens eerder gezien maar dat was met de opening van In de praktijk. Ze kwam omdat ik rekenen lastig vind/vond. Ik vond de eerste keer wel spannend maar daarna voelde ik me wel op mijn gemak. De eerste keer gingen we kijken wat ik wel en niet kon, ik was in groep 3/4 ergens tegenaan gelopen en dat heb ik niet gezegd ik heb toen met juf Jelly alle stappen herhaald die ik in groep 3/4 niet heb geleerd. Nu vind ik rekenen nog steeds wel lastig alleen het is veel beter geworden. Ik oefen nu wekelijks met haar en ik vind het nog steeds leuk.

Staffan en Marike, de ouders van Mette:

Wat wij zo fijn vinden aan de begeleiding van In de praktijk, is de kindgerichte benadering en de totale aanpak. Samen een plan bedenken en er op je eigen manier mee aan de slag gaan, werkt natuurlijk het allerbeste. Je werkt bovendien niet alleen aan het stukje waar je moeite mee hebt (zoals in Mettes geval het rekenen), maar je leert ook veel over jezelf. Over dingen die soms in de weg zitten (gedachten, of de vogeltjes buiten;) en de dingen die je helpen, je sterke kanten (creativiteit). Inzicht in jezelf helpt je misschien nog wel het meest. Wanneer kun je creatief zijn en wanneer is het nodig om precies de stappen te volgen? De aanpak van Jelly werkt, omdat zij Mette als persoon ziet, een 'totaal pakketje'. De begeleiding richt zich niet alleen op het verbeteren van de rekenvaardigheid van Mette, maar ook op haar concentratie, motivatie, probleemoplossend vermogen en zelfreflectie. De begeleiding heeft meer effect dan je zou verwachten, het breidt zich als het ware uit als een olievlek. We zien het zelfs terug tijdens de jazzlessen: niet te snel denken "Ik weet het wel", maar goed opletten, de puntjes op de i zetten. Zo is 'blijf in je bubbel' bij ons tegenwoordig een veel gebruikte kreet. Een beetje In de praktijk in huis!

Lianne:

Om goed technisch te leren lezen is veel oefenen erg belangrijk. Maar als lezen niet je hobby is, is veel oefenen niet zo leuk.

Plezier krijgen in lezen staat in onze begeleiding voorop. Als je begrijpt wat je leest, kun je genieten van een boek. Daarvoor is het belangrijk om je het verhaal in te beelden en je dingen af te vragen. Je wordt dan nieuwsgierig naar de tekst en wilt graag verder lezen. Dit is precies wat Lianne geoefend heeft. Zo heeft ze bijvoorbeeld getekend wat ze zich voorstelt bij een tekst:

                                   

Dit is wat de ouders van Lianne schrijven over de begeleiding:

Sinds september 2014 krijgt Lianne ondersteuning bij het lezen. Samen met Jelly is er een helder werkplan opgesteld met realistische doelen. De bedoeling was dat Lianne het lezen leuker zou gaan vinden en dat is echt gelukt. Door het maken van plaatjes in haar hoofd en af te vragen hoe het verhaal verder zal gaan, zijn deze doelen behaald. Na een korte periode hebben we gevraagd of Jelly testen af zou willen nemen om te kijken of Lianne in de afgelopen jaren belangrijke aspecten heeft gemist. Hierdoor is er meer inzicht gekomen voor het maken van een vervolgplan.

De grote voordelen van In de praktijk. zijn de flexibele inzet, die vanwege ziekenhuisbezoeken soms nodig is. Daarnaast worden wij wekelijks op de hoogte gehouden van de uitgevoerde werkzaamheden en kunnen wij daar thuis ook mooi op inspelen.

Lianne vindt het erg leuk om samen met Jelly aan de slag te gaan. De schoolresultaten laten een goede stijging zien, die wij naast de inzet van Lianne ook voor een groot gedeelte te danken hebben aan de werkwijze en begeleiding van In de praktijk. Ze vindt het leuk om naar school te gaan en inmiddels werkt ze op bepaalde momenten ook samen met vriendinnetjes aan haar werkplan.

Rixt:

Voordat de begeleiding begint, vinden we het belangrijk dat het kind zelf inzicht heeft in wat al goed gaat maar ook waar nog aan gewerkt moet worden. Ook Rixt heeft onderzocht hoe dit bij haar werkt met begrijpend lezen om vervolgens tot actie over te gaan en haar doelen aan te pakken!

                                                         

Dit schrijven de ouders van Rixt over de begeleiding:

Onze dochter Rixt heeft eigenlijk nooit moeite gehad op de basisschool, totdat onze school in haar voorlaatste jaar, overging op Cito als leerlingvolgsysteem. Toen werd opeens duidelijk dat ze heel veel moeite had met Begrijpend Lezen (ze scoorde in groep 7 niveau IV). Omdat ze op de overige vakken ver boven het gemiddelde scoorde (I en I+), wilden we deze niveaus graag wat dichter bij elkaar brengen. Doordat onze basisschool aangaf geen begeleiding voor Begrijpend Lezen te kunnen bieden, hebben we Jelly van In de praktijk ingeschakeld. Zij heeft onze dochter geleerd om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden, hoe ze kan voorkomen dat haar fantasie met haar aan de haal gaat en ze heeft haar aangeleerd hoe ze bij het maken van een toets een tekst moet benaderen. Maar bovenal heeft ze er voor gezorgd dat haar zelfvertrouwen ten aanzien van het Begrijpend Lezen, en daarmee haar volledige zelfvertrouwen, enorm is gegroeid. Rixt is heel blij dat ze nu naar de HAVO mag en wij zijn Jelly heel dankbaar dat ze Rixt zo goed en fijn heeft begeleid!

Nika:

Nika is momenteel druk aan het oefenen met rekenen. Ze oefent optellen en aftrekken met overschrijding van het 10-tal en vermenigvuldigen. Om ook in de klas te kunnen onthouden hoe ze deze sommen op een handige manier kan uitrekenen, hebben we onderstaande kaarten gemaakt als geheugensteun:

Noah en Milan:

Om tot een dieper begrip te komen bij het lezen van teksten is het belangrijk dat je actief nadenkt over de tekst en dingen afleidt uit de tekst die er niet altijd letterlijk in staan. Daarnaast is kennis van moeilijke woorden, begrippen en figuurlijk taalgebruik belangrijk. Noah en Milan hebben tijdens de begeleiding van In de praktijk hard gewerkt aan deze vaardigheden. Zo hebben ze bijvoorbeeld hun eigen kwartet gemaakt en op deze manier geoefend met spreekwoorden en uitdrukkingen.

Dit schrijven de ouders van Noah en Milan over de begeleiding:

Door de aanhoudende bezuinigingen in het basis onderwijs en als gevolg hiervan groter worden groepen kwamen wij tot de ontdekking dat het binnen het reguliere onderwijs steeds moeilijker wordt om de kinderen van een optimale begeleiding te voorzien.  Waar onze tweeling Noah en Milan eerder in volledige breedte optimaal scoorden zagen we dat ze in groep 7 wel een steuntje konden gebruiken binnen het onderdeel begrijpend lezen.  Na een oriënterend gesprek met Jelly van Duinen werd een afspraak gemaakt om de jongens 10 weken een uurtje ondersteuning te geven.  Juist doordat dit tijdens reguliere schooltijden kon plaatsvinden hebben Noah en Milan dit niet als erg belastend ervaren. Door optimale samenwerking van school en In de praktijk kon namelijk binnen reguliere lestijd ruimte worden gecreëerd om de extra ondersteuning te geven.

Door het kiezen van goede onderwerpen, aansluitend bij interesse van de jongens werd op speelse wijze de trigger gelegd om basis teksten te ontleden en woordenschat te vergroten.  Jelly heeft op juiste manier de jongens weten te motiveren. We hebben er alle vertrouwen in dat de resultaten ook in toekomst hierdoor positief zullen worden beïnvloed.

Auke en Rita.

 

De zoons van Wim en Henriette zijn door In de praktijk begeleid voor begrijpend lezen.  Voor beide jongens was een belangrijk doel: ‘Ik weet waar een tekst over gaat en ik kan informatie uit de tekst halen die er niet letterlijk in staat’. Om dit doel te behalen hebben we veel aandacht besteed aan wat er in je hoofd gebeurt als je met begrip een tekst leest. Want het is erg belangrijk dat je actief leest en je dingen afvraagt over een tekst zodat je nieuwsgierig wordt en verder wilt lezen.

                                           

 We hebben regelmatig gebruik gemaakt van de schaalvraag om inzicht te krijgen in waar ze op dat moment staan ten opzichte van het doel, wat al goed gaat en  wat ze nodig hebben om weer een stapje dichter bij dat doel te komen.

Hier vertellen Wim en Henriette over de begeleiding die hun jongens kregen:

Onze jongens hadden allebei moeite met het vak Begrijpend Lezen. Een heel belangrijk vak op school.  Op alle andere vakken werd boven gemiddeld gescoord, alleen begrijpend lezen bleef erg achter. In groep 7 heeft 1 van beide al een speciaal plan op school gevolgd wat helaas niet resulteerde in een positieve vooruitgang. In tegendeel, op de eind cito toets van groep 7 werd helaas een V gescoord.

Dan ga je toch op zoek naar een alternatief. Van een andere ouder kregen we een tip om eens contact op te nemen met In de praktijk. Zo gezegd zo gedaan. Eerst hebben wij zonder de kinderen een heel prettig intake gesprek gehad met Jelly en Berber. Tijdens dit gesprek konden wij onze wensen/verwachtingen kenbaar maken. Naar aanleiding van dit gesprek is Jelly met een passend behandel plan gekomen. Elke week een uurtje les op school. Samen met school werd een mooie oplossing gevonden. Een half uurtje onder school tijd en een half uurtje eigen tijd.

We werden elke week via de mail op de hoogte gehouden van de vorderingen van de jongens.

De (eind) cito toetsen waren voor ons toch een belangrijk doel. En het pakte heel goed uit. Beide jongens scoorden heel goed (een I en een II).  Een ongelooflijke vooruitgang in 3 maanden tijd. En niet alleen de cito toetsen waren goed gemaakt ook op de rapporten (en dus de tussen-toetsen) hadden beide heren vooruitgang geboekt.

Achteraf hadden we In de praktijk misschien eerder moeten inschakelen.

Bedankt voor je vakkundige inzet Jelly!

Hartelijke groet

Wim en Henriette Groenhof

 

Nika:

   

In de praktijk komt 2 keer per week bij Nika op school. Zowel Berber als Jelly begeleiden haar. We oefenen met haar op woordenschat, zinsbouw, uitspraak en spelling. We doen dit bijvoorbeeld door Nika een boek te laten schrijven. Hier komen al deze aspecten in terug. Daarnaast sluiten we aan op de activiteiten in de klas. Wij geven een stukje herhaling, wat verdieping en preteaching zodat Nika het makkelijker heeft tijdens de lessen in de groep.

Dit schrijft Nika zelf over In de praktijk:

 

 Dit schrijft Hester, de moeder van Nika over de begeleiding:

Begin 2013 is de bijles van In de praktijk voor Nika, opgestart op school. De aanleiding was dat Nika een spraakontwikkelingsachterstand had/heeft en daardoor ook een groot probleem op school dreigde te ontstaan. Als woorden en zinnen niet goed in je hoofd zitten, schrijf je ze ook verkeerd op… Ook Nika haar taalgeheugen was erg zwak en na uitgebreid onderzoek bij het Audiologisch centrum in Leeuwarden en door logopediste Marga van Sinderen, bleek er met haar IQ helemaal niets mis gelukkig, maar wel met haar taal/spraakontwikkeling. Gelukkig werd toen het rugzakje wèl toegekend… Nadat de bijles was opgestart merkten wij thuis al heel snel resultaat, maar ook op school gaat Nika met sprongen vooruit! Nu trots in groep 4! Nika is school ook veel leuker gaan vinden en bemerk ik ook geen stress/angst meer bij haar i.v.m. school. Iets wat zeker het geval was voordat de bijles begon.

Heel blij met Berber en Jelly en….. Jet!

 Hester Groenewoud

Dit schrijft Marike, de leerkracht en intern begeleider van Nika over de begeleiding:

Wij geven de begeleiding van onze 'rugzakleerling' Nika vol vertrouwen uit handen aan Berber en Jelly van In de praktijk. Sinds de begeleiding is gestart, merken we verschil in de klas en in de vrije situaties. Waar Nika eerst moeite had om te vertellen in een kleine setting, vertelt ze haar belevenissen nu zonder schroom aan een klas van 30 leerlingen. Super! Zonder de extra hulp zou het voor Nika een stuk lastiger zijn om alle stof mee te krijgen. Mede dankzij de ondersteuning van In de praktijk begon Nika met een goede basis vanuit groep 3 aan het nieuwe schooljaar in groep 4. De samenwerking tussen school en begeleiders verloopt naturel, waardoor er optimaal tegemoet gekomen kan worden aan de (onderwijs)behoeften van Nika. 

Jelle:

In de praktijk komt 2 keer per week bij Jelle op school. Jelle heeft moeite om te onthouden en heeft hierdoor moeite met spelling en lezen. Jelly werkt met hem aan het spellen en lezen en Berber helpt Jelle beter te leren onthouden. 

     

Dit schrijft hij zelf over In de praktijk:

 

Hoi, ik ben Jelle.

Vroeger had ik moeite met spelling en lezen.

Toen was ik nog niet trots op mij zelf.

Ik ben nu trots op mij zelf omdat ik goed oefen.

Ik heb nu een planning. Dit helpt mij om meer te onthouden.

Nu vind ik het makkelijk om te onthouden.

Ik heb taart uitgedeeld omdat ik goed mij best heb gedaan en daar ben ik trots op.

Juf Berber en juf Jelly hebben mij al goed geholpen.

 

Hessel:

Ook Hessel wordt op dit moment door In de praktijk begeleid. Hij heeft lichte dyslexie en heeft zichzelf als doel gesteld dat hij een verhaal voor kan lezen aan de kleuters van zijn school.

Ook heeft hij zichzelf als doel gesteld dat hij een voldoende haalt op zijn dictees. Hiervoor is hij hard aan het werk. Hessel schrijft het volgende over de begeleiding van In de praktijk:

 

Ik ben Hessel van Amerongen 10 jaar

Ik ben dyslectisch

Daardoor ben ik in aanraking gekomen met In de praktijk.

Bij dictee toetsen had ik altijd een onvoldoende

en door dat ik bij In de praktijk zit heb ik nu een 6.

Ik vind het fijn dat ik zelf de plannen mag bedenken

en het is ook ontzettend leuk met juf Jelly.

 

mail2