Voor scholen

Vanuit passend onderwijs is het soms mogelijk om budget te krijgen voor individuele begeleiding op school. In de praktijk biedt deze begeleiding op het gebied van het leren en in de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Samen met de IB-er, leerkracht en ouders bespreken we hoe de begeleiding ingezet gaat worden en aan welke doelen we gaan werken. Ook maken we afspraken over de manier waarop we contact houden en hoe we evalueren. Zo hoort ook het opstellen en evalueren van het OPP tot de mogelijkheden. 

In de begeleiding zoek ik actief de samenwerking met ouders, leerkracht, intern begeleider maar ook met externen die bij de leerling betrokken zijn zoals bijvoorbeeld de ambulant begeleider, logopedist en/of fysiotherapeut. 

Het voordeel van mijn werkwijze is de flexibele inzet. Het is mogelijk om, op verschillende momenten in de week, voor 1 of 2 uurtjes op school te komen. Bent u benieuwd wat ik voor uw school kan betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. 

mail2