Wat

Wat kan In de praktijk voor u betekenen?

Ik bied begeleiding bij belangrijke leervakken zoals begrijpend lezen, rekenen, spelling en taal. Uw kind oefent tijdens de begeleiding vaardigheden die belangrijk zijn om een stapje verder te kunnen komen.

Naast het inoefenen van de technische vaardigheden kijken we verder, want er zijn nog meer dingen die invloed hebben op de leerprestaties van uw kind zoals leerhouding en motivatie. 

We gaan op zoek naar de leerstijl die het beste bij uw kind past. Sommige kinderen leren door dingen uit te proberen, anderen willen juist zekerheid en maken graag gebruik van een vast stappenplan. Daarnaast zoeken we naar de motivatie van uw kind. ‘Wat wil je bereiken en hoe graag wil je iets leren? Waarom is goed leren lezen of rekenen belangrijk? Waar ben je heel goed in? Wat vind je leuk om te doen?’ Deze inzichten gebruiken we om uw kind verder te helpen.

Soms speelt een gebrek aan focus en concentratie een rol bij het ontstaan van leerproblemen. Ook faalangst en onzekerheid kunnen meespelen. Door heel bewust naar zichzelf te kijken ontdekt uw kind waarom hij de dingen op een bepaalde manier aanpakt, maar hij merkt ook dat hij zelf in staat is om sommige dingen te veranderen.

Uw kind wordt eigenaar van zijn eigen leerproces en kan op eigen kracht verder.